top of page

Mental coaching for (topp)idrettsutøvere

Mental coaching for å optimalisere mentale aspektene av din fungering og oppnå dine målsetninger.

  • 1 uu
  • 1 500 norske kroner
  • Online

Beschrijving van de dienst

Mental coaching for idrettsutøvere. Vi jobber for å oppnå dine målsetninger ved å øke din mental styrke og løse opp i blokkerende tanke- og atferdsmønstre. Mellom sesjoner kan du øve på ferdigheter vi har snakket om i timene. Jeg bruker metoder fra mindfulness, kognitiv atferdsterapi, dialektikk og min kunnskap som lege. Jeg håndterer en holistisk filosofi: vår kropp, våre tanker og omgivelsesfaktorer henger sammen. Ved å endre på et område påvirker vi andre områder samtidig, som fører til en oppegående spiral med økende suksess. Mine coachingprogrammer er for idrettsutøvere som fungerer på et godt nivå og ønsker en karriere i topp idrett.


Contactgegevens

hummingbeenet@gmail.com

Gjøvik, Norway


bottom of page